Reklamation och retur

Vid beställning via Webbplatsen har du alltid rätt att reklamera din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Tehörnan i Umeå så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.

Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på Webbplatsen. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Tehörnan i Umeå tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Tehörnan i Umeå löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

OBS! Notera att många av våra varor är klassificerade som livsmedel (exempelvis te, kaffe, kryddor m.m) och därför lyder under livsmedelslagen. För dessa varor gäller ingen ångerrätt eller bytesrätt.

När Tehörnan i Umeå har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Tehörnan i Umeå annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Tehörnan i Umeå istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Tehörnan i Umeå har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Tehörnan i Umeå i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

Om du har en reklamation att göra, kontakta alltid Tehörnan i Umeå på nedanstående webformulär:

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.