Johanna Ekenberg

Teerna som lindrar i förkylningstider

Vintern är här och de flesta av oss har återgått till jobb eller skola. Detta innebär även tyvärr för många att man drabbas av en förkylning. Här neda...